Afstudeerproject:

4 Kernwaarden van de Frisian Design Factory

In 2018 heb ik mijn Bachelor of Science gehaald bij de opleiding Communication & Multimedia Design aan de NHL Stenden Hogeschool. Dit heb ik gedaan met mijn afstudeeropdracht 4 Kernwaarden van de Frisian Design Factory. De Frisian Design Factory (FDF) werkt aan de complexe vraagstukken van een snel veranderende wereld. We design the future, together. Als onderdeel van het internationale Design Factory Global Network is de FDF een verbindende factor tussen overheid, onderwijs en het bedrijfsleven. Met als doelstelling een duurzame circulaire economie met een samenleving voor iedereen.

Hierbij werd er gewerkt vanuit vier kernwaarden: Zelfstandigheid en Autonomie, Inclusiviteit en Gelijkwaardigheid, Radicale Duurzaamheid en Open Source & Delen. Mijn afstudeeropdracht was om de trends en ontwikkelingen die deze kernwaarden beïnvloeden te onderzoeken en om elke kernwaarde op een visuele manier weer te geven. Hierbij heb ik gewerkt volgens de Design Thinking methode. De uitkomsten hier van heb ik beschreven in Het document. Om ook te laten zien hoe deze kernwaarden in de praktijk er uit zien heb ik Het fotoboek gemaakt. Een 75 pagina’s tellend fotoalbum met foto’s van alle prototypes, presentaties en personen van die periode.

Downloads:
4 Kernwaarden van de Frisian Design Factory - Het document
4 Kernwaarden van de Frisian Design Factory - Het fotoboek

 
Jeffrey Imminga Website_047.jpg

Zelfstandigheid en Autonomie

Zelf morele waarden vormen stimuleert creativiteit en geïnformeerde beslissingen nemen.

Jeffrey Imminga Website_039.jpg

Inclusiviteit en Gelijkwaardigheid

Verantwoorde innovaties ontstaan enkel wan- neer alle conversaties respectvolle dialogen zijn met gelijkwaardige participanten.

Jeffrey Imminga Website_037.jpg
Jeffrey Imminga Website_040.jpg

Radicale Duurzaamheid

Milieuvriendelijker werken kan niet langer wachten.

Open Source en Delen

Samen doorontwikkelen is de enige weg naar een mooiere wereld voor iedereen.